Programma T

Welcome and registration | 8.30- 9.15

Early bird session | 8.45- 9.15

Early bird session: Denken als een econoom? Door Rethinking economics (in Dutch)

Leiden wij onze toekomstige economen goed op? Rethinking Economics NL presenteert hun onderzoek naar economie bacheloropleidingen en promovendi-onderzoek om antwoord te geven op deze vraag. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat ons economie onderwijs momenteel erg abstract, theoretisch en methodologisch nauw is. De tweede helft van de sessie bestaat uit een interactieve discussie over hoe economie onderwijs verbeterd kan worden.

Opening (in Dutch) | 9.30- 9.45

by Klaas Knot (DNB)

Plenary session | 9.45- 10.45

Plenary session: 10 jaar na de crisis (in Dutch)

Op 15 september 2008 ging de investeringsbank Lehman Brothers failliet. Dit faillissement leidde tot een kettingreactie waardoor er wereldwijd een financiële crisis uitbrak. 10 jaar later zijn sommige landen nog steeds niet hersteld van die klap. Ook voor de economische professie was de crisis een belangrijk moment en zowel interne als externe kritiek op economische modellen is sindsdien niet meer verstomd. Dirk Bezemer (RuG), Mathijs Bouman (journalist en econoom), Irene van Staveren (EUR) en Coen Teulings (UU) blikken terug en kijken naar de huidige stand van de economie. De sessie wordt gemodereerd door Martin Visser (Telegraaf).

Parallel session A | 11.15-12.45

Policy-A1: Klimaat en economie (in Dutch) - Auditorium

Het klimaatakkoord bevindt zich in een belangrijke fase. De hoofdlijnen vanuit de vijf klimaattafels zijn doorgelicht door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en worden in de komende maanden verder uitgewerkt.

Prof. dr. Detlef van Vuuren

Prof. dr. Detlef van Vuuren

hoogleraar Mondiale milieuproblemen aan de Universiteit Utrecht

Prof. dr. Detlef van Vuuren is hoogleraar Mondiale milieuproblemen aan de Universiteit Utrecht en senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij ontwikkelt modellen waarmee toekomstige klimaat- en milieuveranderingen kunnen worden verkend door middel van scenario’s. Zijn onderzoek is internationaal vooraanstaand en werd in 2018 beloond met de Huibregtsenprijs.

(PBL en Universiteit Utrecht) zal uitleggen wat de gevolgen zijn van een ontoereikend klimaatbeleid, met een korte reflectie vanuit de economische wetenschap van
Prof. dr. Herman Vollebergh

Prof. dr. Herman Vollebergh

hoogleraar Economie en Milieubeleid aan Tilburg University

Prof. dr. Herman Vollebergh is hoogleraar Economie en Milieubeleid aan Tilburg University en senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Zijn onderzoek richt zich op een breed palet aan milieu-economische en fiscaal-economische onderwerpen.

(PBL en Universiteit Tilburg). Johannes Bollen (CPB) geeft inzicht in de mogelijke verdelingseffecten van klimaatbeleid, met een korte reflectie van Olaf van Vliet (Universiteit Leiden). De sessie wordt gemodereerd door Focco Vijselaar (EZK).

Achtergrondinformatie:

PBL Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord

Policy-A2: ESB-session: women in economics (in English) - Presidentenzaal

Compared to other disciplines, economics has the lowest share of women. In this ESB-session a discussion about causes and consequences. In addition, the ESB-dossier about this topic will be presented. With Janneke Plantenga (UU), Henriette Prast (Tilburg University), Harry van Dalen (Tilburg University), Claartje Vinkenburg (VU), Siv Gustafsson (UvA) and Sylvia Teunissen (Ministry of Finance). Chair: Jasper Lukkezen (ESB).

ESB: women-in-economics

Policy-A3: Cryptovaluta: vloek of zegen voor centrale banken? (in Dutch) - S1.10

Zijn cryptovaluta een vloek of zegen voor centrale banken? Aan de ene kant vormen private cryptovaluta een mogelijke bedreiging voor de effectiviteit van het monetaire beleid. Aan de andere kant biedt het kansen voor centrale banken om publiek digitaal geld uit te geven, maar dit is niet zonder risico’s. Voorzitter: Wilko Bolt (DNB/VU). Sprekers: Teunis Brosens (ING), Dion Reijnders (DNB) en Simon Lelieveldt (zelfstandig adviseur banking en payments)

Achtergrondinformatie:

David Yermack: “Digitaal geld en andere blokchain-beloftes”, interview in ESB
CPB Risicorapportage financiële markten
BIS CPMI Paper over Central bank digital currencies

Policy-A4: Arbeidsmarkt: creëren bedrijven hun eigen krapte? (in Dutch) - S3.17

De arbeidsmarkt is bijna weer net zo krap als voor de crisis. Volgens economen zijn vooral werkgevers aan zet. Via hogere lonen lossen tekorten zich snel op. De overheid kan hooguit faciliteren door werkgevers en werkzoekenden gemakkelijker met elkaar in contact te brengen. Is dat niet te kort door de bocht? Kan de overheid niet meer doen? En ook: wat betekent een krappe arbeidsmarkt in de praktijk? Een debat tussen een econoom, werkgevers en de beleidspraktijk. Voorzitter: Sander Geenen (DNB). Sprekers: Bas ter Weel (SEO/UVA), John Dreessen (ASML), Judith van Heeswijk (UNETO-VNI) en Mathijs Willemse (MinSZW)

Academic-A5: Competition (in English) - S1.18

Maarten Pieter Schinkel (UvA): Coordinated effects in monetary policy

Andrei Dubovik (CPB): Mergers on networks

Leonard Treuren (UvA): Can collusion promote sustainable consumption and production? Not beneficially beyond duopoly

Chair: Michiel van Leuvensteijn (ACM)

Academic-A6: Macroeconomics (in English) - S1.05

Ward Romp (UvA): What drives pension reform measures in the OECD? Evidence based on a new comprehensive dataset and theory

Jasper de Jong (DNB, MinFin): Testing the effectiveness of the excessive deficit procedure

Hugo Rojas-Romagosa (CPB): Trade models and trade wars

Chair: Kostas Mavromatis (DNB)

Academic-A7: Automation (in English) - S2.05

Patricia Prüfer (CentERdata, UvT): The development of skills and occupations in the Netherlands: A machine learning approach

André van Hoorn (RU): The political economy of automation: occupational automatability and preferences for redistribution

Wiljan van den Berge (CPB): Automation: firm- and worker-level impacts

Chair: Egbert Jongen (CPB)

Academic-A8: Finance (in English) - S2.17

Lucas Mahieux (UvT): Fair value accounting, transparency and financial stability

Timo Klein (UvA): Does CRA competition inflate ratings? Evidence from the U.S. market for structured finance

Daniël Vullings (RUG): Risk incentive compensated bonds

Chair: Karen van der Wiel (CPB)

Academic-A9: Immigration (in English) - S3.13

Khulan Altangerel (UvT): Immigration policy and skill selection of immigrants

Cécile Magnée (UM): How does the random allocation into specialized asylum seekers’ schools affect the primary school outcomes of refugees in the Netherlands?

Shuai Chen (UvT): Unemployment, immigration, and populism: evidence from two quasi-natural experiments in the United States

Chair: Robert Dur (EUR)

 Lunch | 12.45-14.00

Parallel session B | 14.00-15.30

Policy-B1: De triomf van de Nederlandse stad (in Dutch) - S1.10

Het werk van o.a. Edward Glaeser laat zien dat steden een positieve invloed op de productiviteit hebben en daarom een belangrijk onderdeel van onze economie vormen. In deze sessie bespreekt Paul Verstraten (CPB) de baten van verstedelijking in Nederland. Otto Raspe (PBL) gaat in op de gevolgen voor economie en leefomgeving in de niet-stedelijke gebieden. Tot slot geeft Focco Vijselaar (MinEZK) aan welke beleidsinitiatieven hiervoor ontwikkeld worden. Henri de Groot (VU) zit deze sessie voor

Achtergrondinformatie:

CPB Opties om de stedelijke productiviteit te bevorderen
PBL De verdeelde triomf – Verkenning van de stedelijk-economische ongelijkheid en opties voor beleid.

Policy-B2: Oververhitting? (in Dutch) - Presidentenzaal

Hoogconjunctuur. De economie groeit al drie jaar stevig. De werkloosheid daalt naar het laagste niveau sinds 2001. De woningmarkt is oververhit. En we hebben een begrotingsoverschot. Zien we tijdelijke oververhitting van een in de kern gezonde economie? Of knapt de zeepbel binnenkort? Is de markt zelfcorrigerend? Of moet de overheid nú op de rem trappen? Zo ja, wat kan de overheid doen? Met Barbara Baarsma (Rabobank/UvA), Roel Beetsma (UvA) en Bas Jacobs (EUR) onder leiding van Michiel Bijlsma (CPB)

Policy-B3: Economische integratie van vluchtelingen (in Dutch) - S3.17

De grote instroom van vluchtelingen in 2014 en 2015 stelt de Rijksoverheid en gemeenten voor grote uitdagingen. Martine de Mooij (CBS) geeft aan hoe het deze groep vluchtelingen sindsdien vergaan is. Wouter Vermeulen (CPB) bespreekt hoe uitplaatsingsbeleid de arbeidsmarktprestaties van vluchtelingen kan bevorderen. Iris Berkhout (MinSZW) reageert en vertelt over recente beleidsexperimenten die ontwikkeld worden om hun economische integratie te bevorderen. Voorzitter: Robert Dur (EUR)

Achtergrondinformatie:

CBS Van opvang naar integratie. Cohortstudie asielmigranten
CPB Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk

Academic-B4: Effects of redistribution policy (in English) - S2.05

Koen Caminada (Leiden): Income inequality and fiscal redistribution in 31 countries after the crisis

Marco Stam (Leiden): The effects of a Dutch welfare-related active labor market policy on welfare dependency, employment and crime

Egbert Jongen (CPB): Asymmetric labour supply responses to expansions and reductions in child care subsidies

Chair: Joost Baeten (MinSZW)

Academic-B5: Environment and mobility (in English) S1.18

Roweno Heijmans (UvT): Regulating stock pollutants

Joep Tijm (CPB): How large are road traffic externalities in the city? The highway tunneling in Maastricht, the Netherlands

Ioulia Ossokina (TUE): Spatial and welfare effects of automated driving: will cities grow, decline or both?

Chair: Erik Ansink (VU)

Academic-B6: Monetary policy (in English) - S1.05

Beau Soederhuizen (CPB): A disaggregated analysis of central bank balance sheets: a tale of two currency unions

Mark Mink (DNB): Bank recapitalizations, credit supply, and the transmission of monetary policy

Hugo van Buggenum (UvT): Risky inside money, the real economy and optimal outside money

Chair: Wouter Elsenburg (AFM)

Academic-B7: Mark-ups and wages (in English) - S2.17

Burak Uras (UvT): Rigid wages & contracts: time- vs. state-dependent wages in the Netherlands

Marente Vlekke (CPB): Phillips curves with time varying coefficients and stochastic volatility: empirical evidence for the United States and Euro area economies

Gerrit Hugo van Heuvelen (CPB):Are mark-ups increasing in the Netherlands?

Chair: Irina Stanga (DNB)

Academic-B8: Health (in English) - S3.13

Remco van Eijkel (CPB): Competition and pricing behavior in long-term care markets: evidence from the market for assistance in daily housekeeping activities

Tobias Klein (UvT): Does the framing of patient cost-sharing incentives matter? The effects of deductibles vs. noclaim refunds Karlijn

Morsink (UU): The power to protect: household bargaining and female condom use

Rudy Douven (CPB)

Break | 15.30-16.00

Tinbergen Lecture (in English) | 16.00-17.30

door Edward Glaeser

Drinks | 17.30-

Plattegrond

Vacatures

Vacature Wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau doet wetenschappelijk onderzoek dat politici en beleidsmakers gebruiken bij het nemen van besluiten over beleidsvraagstukken. Als wetenschappelijk medewerker ga jij aan de slag met complexe vraagstukken die je benadert vanuit verschillende en soms onverwachte invalshoeken.

Je werkt binnen een team van hoogopgeleide professionals aan beleidsrelevant economisch onderzoek. Je houdt je onder meer bezig met het opzetten en uitvoeren van beleidsanalyses en het praktisch toepassen van economische of statistische theorie bij complexe vraagstukken. Op termijn word je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief hoogstaand onderzoek. Je beantwoordt daarbij vragen van onder meer de regering en ministeries. Daarbij houd je rekening met diverse belangen en externe ontwikkelingen. Je gebruikt en ontwikkelt veelal wetenschappelijke methoden en technieken. Je publiceert en presenteert de onafhankelijke analyses voor verschillende doelgroepen: beleid en wetenschap. Binnen het Centraal Planbureau krijg je de mogelijkheid om door te groeien tot een ervaren senior wetenschappelijk medewerker.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding economie of econometrie en je bent bij voorkeur gepromoveerd. Ook met een andere afgeronde universitaire opleiding, zoals wis- of natuurkunde, word je uitgenodigd om te solliciteren, mits je aantoonbare affiniteit met kwantitatieve economische analyses hebt. Diegenen die hun opleiding dit academisch jaar afronden, worden ook nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
 • Je hebt up-to-date kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en economische theorie.
 • Je bent een teamspeler die actief kennis, informatie en ideeën uitwisselt.

Organisatieomschrijving

Het Centraal Planbureau (CPB) is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Inhoudelijk is het CPB onafhankelijk. Het CPB maakt maatschappelijk relevante economische beleidsanalyses en ramingen voor, met name, regering en parlement. Het CPB opereert daarmee op het snijvlak van wetenschap en beleid.

Geïnteresseerd in de functie?

Informatie over deze vacature kan ook worden ingewonnen bij dr. Peter Zwaneveld, voorzitter van de sollicitatiecommissie (06- 15828119), p.j.zwaneveld@cpb.nl of dr. A. van der Horst, sectorhoofd Macro-Analyse (06- 52526165), A.van.der.horst@cpb.nl.
Het CPB werft tweemaal per jaar. We verwachten eind januari 2019 te werven voor ongeveer 6 vacatures. Actuele informatie is t.z.t. te vinden op www.cpb.nl/vacatures

Junior monetair beleidseconoom bij DNB

Werk aan duurzame welvaart in Europa als junior monetair beleidseconoom bij DNB.

Jij hebt impact

Bij DNB werk je met impact op financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Je gaat aan de slag met actuele economische vraagstukken in het eurogebied. Je zit als junior monetair beleidseconoom dicht bij het vuur en wat je doet, doet er ook echt toe. Je werkt aan spannende onderwerpen waarover veel opvattingen bestaan in het publieke en het wetenschappelijke debat. En genomen besluiten op jouw expertisegebied hebben effect binnen het hele eurogebied!

Zo doe je dat als junior monetair beleidseconoom bij DNB

Je adviseert onze directie over economische vraagstukken die spelen in het eurogebied. Denk aan het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank en de impact daarvan op de economie. Of voorstellen om de Economische en Monetaire Unie (EMU) in Europa te versterken. Op deze thema’s lever je niet alleen een inhoudelijke bijdrage, maar krijg je ook een coördinerende rol bij de voorbereiding van nationale en internationale overleggen. Jij, je analyses en je beleidsadviezen gaan mee naar overleggen in Frankfurt, Den Haag en Brussel.

Ook al ben je een starter, je krijgt al snel veel eigen verantwoordelijkheid en je eigen dossiers. Maar we laten je niet zwemmen: je werkt veel samen met ervaren professionals in een omgeving waar je je eigen mening en visie kunt ontwikkelen en die ook ten tonele mag brengen.

Wat ga je precies doen?

 •  Je analyseert en beoordeelt de macro-economische, monetaire en institutionele vraagstukken met een focus op het eurogebied.
 •  Je geeft beleidsadviezen aan de directie en je bereidt standpunten voor ten behoeve van het nationale en internationale beleidsoverleg.
 •  Je zorgt voor de voorbereiding van nationale en internationale werkgroepen en vergaderingen waar je zelf ook aan deelneemt.
 •  Je adviseert in- en extern diverse stakeholders en je werkt intensief samen met andere divisies binnen DNB, bijvoorbeeld op het terrein van financiële stabiliteit en financiële markten.
 •  Je schrijft publicaties namens DNB en artikelen in de vakpers en in academische tijdschriften.Hier doe je dat

Je werkt als junior monetair beleidseconoom in Amsterdam, bij de afdeling Monetair Beleid van de divisie Economisch Beleid & Onderzoek. Jouw team bestaat uit dertien collega’s van wie de meesten óók een academische opleiding hebben. De sfeer is informeel, horizontaal en collegiaal. Er is veel vrijheid om je te ontwikkelen, het is een heel goede leerschool, ook gezien het niveau van de mensen met wie je samenwerkt.

Binnen de divisie is er een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, de lijnen naar de directie zijn kort. Om een optimale synergie tussen beleid en onderzoek te faciliteren, houdt een beperkt aantal gepromoveerde beleidsmedewerkers met onderzoeksaffiniteit zich voor een deel van de werktijd bezig met wetenschappelijk onderzoek.

Dit breng je mee

Bij DNB werk je met inhoudelijke professionals. De kwaliteit van het werk van je collega’s is hoog. Daarom vinden we het belangrijk dat jij een sterke interesse hebt voor macro-economisch beleid in de Economische en Monetaire Unie in Europa. Je bent in staat om complexe economische vraagstukken snel te doorgronden en te vertalen naar concrete beleidsadviezen. Je werkt graag samen, ook met externe partijen. Je neemt initiatieven en bent resultaatgericht. Verder ben je ambitieus, bereid om hard te werken en je streeft naar inhoudelijke topprestaties. Je weet je werk voor het voetlicht te brengen op plaatsen waar het ertoe doet. Je wilt graag in kennis en professionele vaardigheden investeren door gerichte opleidingen te volgen.

Waar zijn we verder nog naar op zoek?

 •  Je hebt een academische master met uitstekende studieresultaten in de richting algemene economie.
 •  Dit is een junior positie voor iemand met ongeveer 1 tot 5 jaar werkervaring. Ook als starter meteen stevige inhoudelijke stage kom je in aanmerking. Uit je vakkenpakket of je werkervaring blijkt duidelijk je affiniteit met (internationale) macro-economie, monetaire economie en institutionele economie.
 •  Je beschikt over een stevige analytische basis om zelfstandig onderzoek te verrichten.
 •  Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend, zowel in het Nederlands alsin het Engels.

Dit bieden we je

Een 36-urige werkweek met werk midden in de financiële en economische actualiteit. Bij een heel diverse, betrouwbare en maatschappelijk betrokken werkgever, die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving. En die doorlopend innoveert. Dit biedt jou volop kansen je verder te verdiepen en nieuwe ervaringen op te doen. In Nederland, maar ook daarbuiten. Je start met een jaarcontract, bij goed functioneren en wanneer de (organisatorische) omstandigheden niet wijzigen is er uitzicht op voortzetting.

De overige goede arbeidsvoorwaarden die horen bij deze functie:

 •  Een salaris van minimaal € 3.100,– en maximaal € 5.100,– bruto per maand, op basis van een 36- urige werkweek. De uiteindelijke inschaling is onder meer afhankelijk van je kennis en ervaring.
 •  Een 13de maand en 8% vakantietoeslag berekend over 13 maanden.
 •  Pensioenopbouw op basis van middelloon met voorwaardelijke indexatie. Eigen bijdrage in de premie6,1%.
 •  Een volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer.
 •  Veel mogelijkheden jezelf door opleiding en training zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te blijvenontwikkelen.
 •  Een goede balans tussen je professionele en je privéleven. In deze functie is het mogelijk om 4dagen van 9 uur te werken.

Dit allemaal bij een werkgever in hartje Amsterdam, die prima per openbaar vervoer bereikbaar is. Waar je bovendien – afhankelijk van je functie – deels thuis kunt werken en waar we ons werk steeds vaker op een agile manier doen.

Solliciteer nu! Want bijdragen aan financiële stabiliteit en duurzame welvaart… dat is werken bij DNB

Wil jij als junior monetair beleidseconoom werken met impact? Solliciteer dan direct op deze vacature! Als sollicitatie ontvangen we graag een motivatiebrief, je complete cv en cijferlijsten van VWO, bachelor en master. Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Christiaan Pattipeilohy (manager) via 020 524 5813 of Lia van Heerwaarden (recruiter) via 06 5249 6524 / c.m.van.heerwaarden@dnb.nl. We vertellen je graag meer over wat werken bij DNB zo uniek maakt!

Bij de beoordeling van kandidaten gaan wij heel zorgvuldig te werk. Dat vinden wij als betrouwbare werkgever vanzelfsprekend. Tijdens de selectieprocedure vragen we je daarom een e-assessment te maken en in een schrijfopdracht (case study) te laten zien dat je over voldoende analytische vaardigheden beschikt.

Voor de screeningsprocedure is deze functie ingedeeld in profiel 2a, dit betekent dat er een justitieel antecedentenonderzoek plaatsvindt. Ook online screening kan onderdeel zijn van het proces. Meer informatie over de screening vind je op werkenbijdnb.nl op de pagina Solliciteren.

Junior toezichthouder financiële risico’s banken bij DNB

Focus op kapitaal- en funding instrumenten als expert financiële risico’s banken bij DNB

Jij hebt impact

Bij DNB werk je met impact op financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Je verdiept je in de financiële risico’s bij banken en zorgt ervoor dat deze risico’s beheersbaar blijven. Dit doe je bij wisselende expertwerkzaamheden en bij on-site missies, nationaal en internationaal. Een prachtige kans bij een organisatie die inhoud, hoge kwaliteit en uitstekende ontwikkelmogelijkheden voorop stelt.

Zo doe je dat als junior toezichthouder bij DNB

Als junior toezichthouder financiële risico’s word jij onze nieuwe specialist op het gebied van financiële risico’s bij banken, zoals marktrisico, renterisico en liquiditeitsrisico. In deze functie lever je specialistische expertise en kennis aan je collega-toezichthouders. Deze expertise is bijzonder divers. Zo beantwoord je vragen van banken over de interpretatie van regelgeving, beoordeel je of een kapitaalinstrument of securitisatie aan de wettelijke eisen voldoet en draag je bij aan de beoordeling van de liquiditeitspositie van een Nederlandse bank. Vaak betekent dit dat je overlegt met je collega’s van andere bancaire toezichtafdelingen binnen DNB, zodat je het totaalplaatje goed in beeld hebt.

Na een inwerkperiode start je met de tweede belangrijke taak van je afdeling; de on-site onderzoeken bij verschillende banken, zowel Nederlands als Europees. Met een team van andere specialisten maak je een diepgravende beoordeling van specifieke risico’s binnen de bank die je onderzoekt. Afwisseling en dynamiek zijn inherent aan de functie, want bij elk onderzoek kom je nieuwe problematiek tegen. Daarnaast werk je steeds met nieuwe mensen, niet alleen je stakeholders bij de instellingen, maar ook je collega’s bij DNB en de Europese Centrale Bank (ECB). Een on-site onderzoek kent een strakke projectplanning en duurt meestal een paar maanden. Je zit een deel van de tijd bij de instelling, en een deel bij DNB. En eens in de zoveel tijd neem je deel aan inter-Europese on-site onderzoeken.

Wat ga je precies doen?

 •  Je levert expertise aan je collega-toezichthouders, in eerste instantie vooral over vraagstukken op het gebied van kapitaal- en funding instrumenten van banken (Covered Bonds en Securitisaties).
 •  Je voert on-site onderzoeken uit bij verschillende banken in een team van specialisten. Dit doe je vooral bij banken in Nederland en soms bij een bank in een ander Europees land.
 •  Je analyseert je bevindingen, trekt kritische conclusies, beoordeelt risico’s en geeft hierin prioriteiten aan. En je communiceert en rapporteert hier helder over.
 •  Je houdt je kennis en de ontwikkelingen in de sector bij. En je deelt deze actief met je collega’s binnen DNB.
 •  Je wordt intensief begeleid door je collega’s on the job. Ook zorgen we voor de juiste opleidingen die van jou een toezichthouder specialist maken.

Hier doe je dat

Je werkt met 12 collega’s bij de afdeling Financiële risico’s & Kapitaalinstrumenten (FIKA). Deze afdeling houdt zich bezig met nagenoeg alle financiële risico’s bij banken en met kapitaal- en funding instrumenten. FIKA is onderdeel van de divisie On-site toezicht & Bancaire Expertise (OSBE): verantwoordelijk voor het on-site toezicht bij Nederlandse en Europese banken en het leveren van expertise aan de afdelingen voor het uitvoerend toezicht. Net als deze banken, zijn ook jouw collega’s heel divers. Een goeie sfeer waarin we elkaar op een open en collegiale manier helpen vinden we erg belangrijk.

Je gaat werken voor het Single Supervisory Mechanism (SSM). DNB maakt deel uit van het SSM, het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme van de Europese Centrale Bank en de nationale bevoegde autoriteiten van de 19 eurolanden. Werken voor het SSM betekent dat je regelmatig korte periodes in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld in het kader van dienstreizen, trainingen of on-site bezoeken, en voor potentieel langere perioden gedurende on-site inspecties. Dit is een kenmerkend onderdeel van de functie, samen met een werkomgeving waarin een goede werk/privébalans wordt geboden. Werken voor het SSM betekent samenwerken in multinationale, multiculturele teams en binnen verschillende nationale samenwerkingsverbanden. Kennis van overige officiële EU-talen is daarom een groot voordeel.

Dit breng je mee

Bij DNB werk je met inhoudelijke professionals. De kwaliteit van je collega’s is hoog. Daarom vinden we het belangrijk dat jij beschikt over een ijzersterk analytisch vermogen en een flinke dosis nieuwsgierigheid. Je houdt van cijfers en kwantitatieve analyses en kunt complexe zaken snel doorgronden. Je wacht niet af tot het werk naar je toe komt maar neemt zelf initiatieven. Je laat je niet wegblazen bij een stevige discussie en staat tegelijkertijd open voor verschillende meningen. En je kunt als geen ander samenwerken in een heel divers team.

Waar zijn we verder nog naar op zoek?

 •  Je hebt een academische master financiële economie met goede resultaten afgerond. Een andere relevante master met een aanzienlijke analytische of wiskundige component kan ook.
 •  Je hebt 0 à 3 jaar werkervaring, bij voorkeur in de financiële sector. Als je geen werkervaring hebt zien we graag relevante stages of andere extra curriculaire activiteiten.
 •  Je kunt uitstekend communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. In het Nederlands en in het Engels.
 •  Je bent iemand die gemakkelijk en met sensitiviteit beweegt in een divers team en met diverse stakeholders
 •  Je vindt het geen probleem regelmatig voor je werk te reizen.

Dit bieden we je

Een 36-urige werkweek met werk midden in de financiële en economische actualiteit. Bij een heel diverse, betrouwbare en maatschappelijk betrokken werkgever, die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving. En die doorlopend innoveert. Dit biedt jou volop kansen je verder te verdiepen en nieuwe ervaringen op te doen. In Nederland, maar ook daarbuiten. Je start met een jaarcontract. Bij goed functioneren en wanneer de (organisatorische) omstandigheden niet wijzigen is er uitzicht op voortzetting.

De overige goede arbeidsvoorwaarden die horen bij deze functie:

 •  Een salaris van minimaal € 2.700,– en maximaal € 5.100,– bruto per maand, op basis van een 36- urige werkweek. De uiteindelijke inschaling is onder meer afhankelijk van je kennis en ervaring.
 •  Een 13de maand en 8% vakantietoeslag berekend over 13 maanden.
 •  Pensioenopbouw op basis van middelloon met voorwaardelijke indexatie. Eigen bijdrage in de premie 6,1%.
 •  Een volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer.
 •  Veel mogelijkheden jezelf door opleiding en training zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te blijven ontwikkelen.
 •  Een goede balans tussen je professionele en je privéleven. In deze functie is het mogelijk om 4 dagen van 9 uur te werken.

Dit allemaal bij een werkgever in hartje Amsterdam, die prima per openbaar vervoer bereikbaar is.

Solliciteer nu! Want bijdragen aan financiële stabiliteit en duurzame welvaart… dat is werken bij DNB

Wil jij als junior toezichthouder financiële risico’s banken werken met impact? Solliciteer dan direct op deze vacature! Als sollicitatie ontvangen we graag een motivatiebrief en je complete cv. Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Darja van der Vlist (toezichthouder) via 020 524 3522, Silvie Verkaart (manager) via 020 524 2804 of met Martin Avans (recruiter) via 06 2913 9069 / m.p.avans@dnb.nl. We vertellen je graag meer over wat werken bij DNB zo uniek maakt!

Bij de beoordeling van kandidaten gaan wij heel zorgvuldig te werk. Dat vinden wij als betrouwbare werkgever vanzelfsprekend. Tijdens de selectieprocedure vragen we je daarom een e-assessment te maken en in een schrijfopdracht (case study) te laten zien dat je over voldoende schriftelijke vaardigheden beschikt. Het kan zijn dat we je aan het eind van de selectieprocedure uitnodigen voor een assessment centre.

Voor de screeningsprocedure is deze functie ingedeeld in profiel 2a. Dit betekent dat er een justitieel antecedentenonderzoek plaatsvindt. Ook online screening kan onderdeel zijn van het proces. Meer informatie over de screening vind je op werkenbijdnb.nl op de pagina Solliciteren.

Toezichthouder banken bij DNB

Ben je nieuwsgierig, kritisch en daadkrachtig? Dan is dit jouw volgende stap! In het midden van de dynamiek en actualiteit van de bankensector houd je toezicht op middelgrote banken.

Jij hebt impact!

Bij DNB werk je met impact op financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Als toezichthouder ben je, samen met je collega’s, verantwoordelijk voor meerdere banken. Je vormt een beeld van het risicomanagement van deze instellingen en bepaalt vervolgacties. Je zit daarbij regelmatig om tafel met alle lagen van de betrokken instelling, zowel leden van de raden van bestuur en commissarissen als inhoudelijke specialisten. Je doel is de soliditeit van de banken in de gaten te houden. Daarbij is de impact van je werk groot.

Zo doe je dat als toezichthouder banken bij DNB

De diversiteit is groot, zowel wat betreft de instellingen waar je toezicht op houdt als wat betreft de verschillende risico’s die je als toezichthouder analyseert en beoordeelt. Je werkt samen met academisch opgeleide collega’s en bent de spil tussen de financiële instellingen en de specialisten binnen DNB. Het speelveld waarbinnen banken opereren wordt steeds complexer door de toenemende rol van Fintech en het Europese krachtenveld. Aan jou de taak om in dit speelveld overzicht te houden over alle risico’s en daardoor effectief toezicht te houden.

Wat ga je precies doen?

Je belangrijkste verantwoordelijkheden als toezichthouder zijn:

 •  functioneren als aanspreekpunt voor het doorlopende toezicht op de betrokken banken
 •  opstellen van risicoanalyses en beoordelen van de kapitaal- en liquiditeitspositie
 •  vertalen van de analyses in vervolgacties
 •  voorbereiden van besluitvorming over aanvragen van banken
 •  inspelen op actualiteit en voorvallen.

Hier doe je dat

Binnen de afdeling Middelgrote Banken maak je deel uit van een multidisciplinair samengesteld team van toezichthouders, waaronder economen, econometristen, registeraccountants en juristen. Samenwerking is daarbij cruciaal. De sfeer is open en collegiaal, de cultuur gedreven en professioneel. Er wordt belang aan gehecht dat iedereen kan groeien in zijn/haar rol en collega’s helpen elkaar daarbij. De afdeling is onderdeel van de divisie Toezicht Nationale Instellingen (NATIN). Deze divisie houdt onder meer toezicht op alle banken in Nederland die vanaf 1 november 2014 onder indirect toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) vallen. Er werken momenteel ongeveer 50 professionals binnen de divisie, verdeeld over 4 afdelingen.

Dit breng je mee

Wij vinden het belangrijk dat je beschikt over een sterk ontwikkeld probleem-analytisch vermogen en evenwichtige oordeelsvorming. Je hebt aantoonbare affiniteit met cijfers en financiële analyses. Je beschikt over uitstekende beïnvloedingsvaardigheden. In gesprekken met instellingen durf je de confrontatie aan te gaan, maar weet je tegelijkertijd de relatie open en constructief te houden. Je neemt verantwoordelijkheid en komt graag samen met je collega’s tot een resultaat.

Waar zijn we verder nog naar op zoek?

 •  een afgeronde academische master in de richting finance, econometrie, economie of accounting, bij voorkeur aangevuld met een risicomanagementopleiding
 •  minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de financiële sector. Werkervaring als adviseur, consultant of accountant met opdrachten bij financiële instellingen is ook passend
 •  aantoonbare ervaring met financiële en kwantitatieve analyses
 •  uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel in het Nederlands als in het Engels.

Dit bieden we je

Een 36-urige werkweek met werk midden in de financiële en economische actualiteit. Bij een heel diverse, betrouwbare en maatschappelijk betrokken werkgever, die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving. En die doorlopend innoveert. Dit biedt jou volop kansen je verder te verdiepen en nieuwe ervaringen op te doen. In Nederland, maar ook daarbuiten. Je start met een jaarcontract, bij goed functioneren en wanneer de (organisatorische) omstandigheden niet wijzigen is er uitzicht op voortzetting.

De overige goede arbeidsvoorwaarden die horen bij deze functie:

 • Een salaris van minimaal € 3.600,– en maximaal € 5.900,– bruto per maand, op basis van een 36- urige werkweek. De uiteindelijke inschaling is onder meer afhankelijk van je kennis en ervaring.
 •  Een 13de maand en 8% vakantietoeslag berekend over 13 maanden.
 •  Pensioenopbouw op basis van middelloon met voorwaardelijke indexatie. Eigen bijdrage in de premie 6,1%.
 •  Een volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer.
 •  Veel mogelijkheden jezelf door opleiding en training zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te blijven ontwikkelen.
 •  Een goede balans tussen je professionele en je privéleven. In deze functie is het mogelijk om 4 dagen van 9 uur te werken.

Dit allemaal bij een werkgever in hartje Amsterdam, die prima per openbaar vervoer bereikbaar is. Waar je bovendien – afhankelijk van je functie – deels thuis kunt werken en waar we ons werk steeds vaker op een agile manier doen.

Solliciteer nu! Want bijdragen aan financiële stabiliteit en duurzame welvaart… dat is werken bij DNB

Wil jij als toezichthouder banken werken met impact? Solliciteer dan direct op deze vacature! Als sollicitatie ontvangen we graag een motivatiebrief, je complete cv en cijferlijsten van VWO en WO. Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Lex van ‘t Spijker (manager) via 020 524 3717 of met Martin Avans (recruiter) via 06 2913 9069 / m.p.avans@dnb.nl. We vertellen je graag meer over wat werken bij DNB zo uniek maakt!

Bij de beoordeling van kandidaten gaan wij heel zorgvuldig te werk. Dat vinden wij als betrouwbare werkgever vanzelfsprekend. Tijdens de selectieprocedure vragen we je daarom een e-assessment te maken en in een schrijfopdracht (case study) te laten zien dat je over voldoende analytische vaardigheden beschikt. Het kan zijn dat we je aan het eind van de selectieprocedure uitnodigen voor een assessment centre.

Econoom bij Ministerie van Financiën

Functieomschrijving

Werken in het hart van de financieel-economische besluitvorming van Nederland. Dat doe je bij de directie Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP). Als econoom ben jij een onmisbaar onderdeel van het ministerie van Financiën en profiteer je van een schat aan doorgroeimogelijkheden.

Bij AFEP werk je altijd aan de belangrijkste economische en politieke dossiers: een nieuw pensioenstelsel, de zorg, het klimaat of een fiscale stelselherziening. Hou jij ervan om zulke complexe dossiers te doorgronden en er vervolgens de minister of staatssecretaris over te adviseren? Dan is AFEP de plek voor jou.

Als econoom bij AFEP kun je jezelf maximaal ontplooien: iedereen heeft een eigen dossier en daarbinnen heb je alle ruimte en verantwoordelijkheid. Voorbeelden van dossiers zijn begrotingsbeleid, klimaatbeleid, financiering van de zorg, financiële markten, de arbeidsmarkt of het ramen van de belastinginkomsten en beheersing van het lastenkader. Je bent verantwoordelijk voor je eigen dossier, je mag je daarbinnen overal mee bemoeien en je adviseert met een financieel-economische bril. Je werkt (soms in een team of in projectverband) met medewerkers van andere directies of ministeries. Daarnaast heb je veel contact met externe partijen, zoals het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank, wetenschappers en internationale organisaties als OESO en IMF.

Binnen de directie maak je deel uit van een jong team van ongeveer twintig economen. Een kleine, hechte en gezellige groep, waarin iedereen ook de ruimte krijgt om zelfstandig te opereren. Je duikt in financieel-economische vraagstukken over de hele breedte van het overheidsbeleid. Dit wordt gewaardeerd: bij moeilijke vragen wordt jouw directie altijd om advies gevraagd. De lijn naar de ambtelijke en politieke top is kort en je zit regelmatig bij hen aan tafel op het moment dat jouw dossier actueel is.

Behalve dat je waardevolle praktijkervaring opdoet bij het ministerie, kun je ook gebruikmaken van het uitgebreide opleidingspakket. Dat bestaat zowel uit vaardigheidstrainingen (zoals onderhandelen en presenteren) als inhoudelijke cursussen. Van onze ervaren economen kun je veel leren. Je krijgt alle mogelijkheden om, net als veel oud-AFEP’ers, door te groeien naar economische topfuncties binnen de overheid, het bedrijfsleven en de politiek.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire economische opleiding afgerond met uitstekende studieresultaten.
 • Je hebt aantoonbare kennis en affiniteit met beleidseconomische vraagstukken op het gebied van macro-economie, instituties en/of marktordening.
 • Je hebt minimaal enkele jaren relevante werkervaring.
 • Je communiceert uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent creatief, zelfstandig én gericht op samenwerken.
 • Je kunt goed omgaan met wisselende werkdruk en bent op veel terreinen inzetbaar.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën bewaakt de schatkist en werkt aan een financieel gezond Nederland. Financiën ziet toe op een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen, maakt regels voor een stabiel financieel stelsel en ziet toe op de kwaliteit van financiële instellingen. Daarnaast werkt Financiën aan rechtvaardige en solide belastingwetgeving. De Belastingdienst, onderdeel van het ministerie van Financiën, heft en int de belastingen.

Directie Algemene Financiële en Economische Politiek

De directie Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP) is de economische stafdirectie van het ministerie van Financiën. AFEP analyseert en adviseert vanuit een economische invalshoek over vraagstukken die het gehele beleidsterrein van de Rijksoverheid bestrijken. De onderwerpkeuze is sterk afhankelijk van de economische en politieke actualiteit.

Medewerkers van AFEP dragen met ramingen en analyses bij aan het begrotingsproces en adviseren de minister en de staatssecretaris van Financiën vanuit een economische invalshoek over het financiële en economische beleid. We werken in het hart van de besluitvorming. Wat is een verstandig begrotingsbeleid? Hoe kan de belastingdruk op een goede manier worden verdeeld tussen arbeid en kapitaal? Hoe zorgen we dat huishoudens financieel minder kwetsbaar worden voor economische schommelingen? Ook denken we met andere departementen mee over de ordening van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de zorg. In onze advisering kijken we met een brede blik naar de financiële, economische en politieke aspecten van het beleid.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in deze doorlopende vacature? Voor vragen kun je je wenden tot de heer Dirk Simon Buytendorp, hoofd Marktordening en Strategie. 070 342 76 98

Junior Econoom bij Autoriteit Consument & Markt

Functieomschrijving

Vind je het leuk om uitdagend economisch onderzoek te doen? Ben je een scherpe denker en ga je graag de diepte in? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zoekt een junior econoom of econometrist die ons gaat helpen de concurrentie in Nederland in kaart te brengen en te versterken.

Als junior econoom bij de ACM werk je vanaf dag 1 mee aan complexe vraagstukken die markt- en/of consumentenproblemen in Nederland helpen oplossen.

Omdat er nooit één antwoord is, vraagt het werk om behoorlijk wat creativiteit. Je wordt continu geprikkeld om op een praktische manier een moeilijke puzzel uit te dokteren en deze vervolgens strak beargumenteerd en overtuigend over te brengen. Wat jij concreet gaat doen binnen projecten? Je ontrafelt aan de hand van economische theorieën, modellen en maakt marktanalyses. Door middel van data-analyse, desk research, complexe berekeningen, gesprekken en bedrijfsbezoeken zet je een ijzersterk verhaal neer om een zaak te verdedigen of juist te ontkrachten. Je werkt niet ‘voor spek en bonen’ mee. Je krijgt de ruimte om naar eigen inzicht en zelfstandig jouw verantwoordelijkheden op te pakken. Daarmee heb je ook een overduidelijke impact op zwaarwegende besluiten die worden genomen en op de inrichting van markten. Regelmatig verschijnen jouw projecten in de krant. Natuurlijk sta je er niet alleen voor en kun je altijd rekenen op de hulp van andere collega’s. Inhoudelijk discussiëren over ons mooie vak doen we maar al te graag!

Jouw werk bij de ACM is divers en je leercurve steil. Je werkt altijd in multidisciplinaire teams. Samen bepalen we wat jouw thuisbasis wordt binnen de ACM, ofwel in welke directie je gaat starten. Omdat we brede inzetbaarheid stimuleren en oog hebben voor jouw ontwikkeling kom je echter meer dan eens in aanraking met andere teams en kun je op termijn ook binnen de ACM een overstap maken.

Functie-eisen

Om te slagen binnen de ACM ben je als persoon in staat om zaken in breder perspectief te bekijken. Je staat open voor inzichten van anderen denkt in oplossingen. Het werk vraagt bovendien om het nodige presentatie- en schrijftalent: jouw mening en ideeën kan je op overtuigende manier overbrengen aan anderen. Je bent een doorzetter en een pragmatisch ingestelde analyticus met een voorliefde voor inhoudelijke, open discussies. Samenwerken is de sleutel tot jouw succes. Voldoe je ook aan onderstaande criteria? Dan ontvangen we graag je sollicitatie.

 • Een afgeronde universitaire opleiding in de richting van economie of econometrie.
 • Stage of werkervaring in een van de vakgebieden mededinging, regulering, corporate finance, accounting en kostentoerekening.
 • Maximaal twee jaar werkervaring.

Biografiën

Opening

Prof. dr. Klaas H.W. Knot

Prof. dr. Klaas H.W. Knot

president van de Nederlandsche Bank

Prof. dr. Klaas H.W. Knot is sinds 1 juli 2011 president van de Nederlandsche Bank (DNB). Als zodanig is hij lid van de Governing Council en de General Council van de Europese Centrale Bank, governor van het Internationaal Monetair Fonds, governor van de Bank for International Settlements en lid van haar Board of Directors, lid van de European Systemic Risk Board, lid van de Financial Stability Board en voorzitter van haar Standing Committee on the Assessment of Vulnerabilities.

Early bird session

Elisa Terrango Bogliccini

Elisa Terrango Bogliccini

3rd year undergraduate student of Economics, at the Utrecht University

Elisa Terrango Bogliccini originally from Santiago de Chile, is a 3rd year undergraduate student of Economics, at the Utrecht University School of Economics with the ambission to become a researcher in the field of Development Studies. She works part-time as a research assistant at the Sustainable Finance Lab and the European Centre for Alternative Finance and has actively participated in Rethinking Economics Netherlands (RE:NL) for the past three years, currently being its chair.

Sam de Muijnck

Sam de Muijnck

master student at the University of Amsterdam

Sam de Muijnck, is a master student at the University of Amsterdam and former chair of Rethinking Economics NL. In his research, he has focussed on recent development with economic research and education. Besides studying and doing research, he is currently working on various projects designing new economic curricula.

Rethinking Economics NL

Rethinking Economics NL

Rethinking Economics NL is a network of students, academics and passionate thinkers coming together to diversify and reinvigorate economics. Its aim is to support and facilitate change in economics curricula, to inspire divergent economists to engage with one another in fruitful debate, to educate students in a more reflective manner, and to demystify economics in the public eye.

Plenary session 10 jaar na de crisis

Prof. dr. Dirk Bezemer

Prof. dr. Dirk Bezemer

hoogleraar Economie van internationale financiële ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Dirk Bezemer is sinds 2016 hoogleraar Economie van internationale financiële ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn promotie aan de Universiteit van Amsterdam in 2001 werd hij onderzoeker aan het Imperial College (Londen) en werkte hij in het Britse ambtenarenapparaat aan beleidskwesties op het gebied van ontwikkelingseconomie.

Bezemer leidt een onderzoeksteam dat werkt aan financiële fragiliteit en de oorzaken en gevolgen van de financiële crisis. Ook is hij lid van het Dutch Sustainable Finance Lab.

Martin Visser

Martin Visser

journalist en columnist voor de Telegraaf

Martin Visser is sinds 2013 journalist en columnist voor de Telegraaf. Hij studeerde van 1990 tot 1996 algemene economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en studeerde af op een scriptie over de verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen. Hij werd politiek verslaggever voor het Financieel Dagblad in Brussel vlak voordat de financiële crisis in alle hevigheid uitbrak, en werd vervolgens een toonaangevende bron en analist van de politieke verwikkelingen in de eurozone. Door de Volkskrant werd hij uitgeroepen als een van de belangrijkste twitteraars op dit terrein.

Prof. dr. Coen Teulings

Prof. dr. Coen Teulings

Universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht

Prof. dr. Coen Teulings is vanaf 1 januari 2018 Universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht en was van 2013-2017 verbonden aan de University of Cambridge en van 2004-2017 part-time verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was van 2006 tot mei 2013 directeur van het Centraal Planbureau. Ook schrijft Teulings regelmatig columns voor het Financieele Dagblad

Prof. dr. Irene van Staveren

Prof. dr. Irene van Staveren

hoogleraar pluralistische economie aan het Institute of Social Studies

Prof. dr. Irene van Staveren (1963) is hoogleraar pluralistische economie aan het Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoeksgebied omvat feministische economie, heterodoxe economie, pluralistische economie en sociale economie. Haar expertise ligt in ethische en economische filosofie. Ook is Van Staveren lid van het Sustainable Finance Lab.

Dr. Mathijs Bouman

Dr. Mathijs Bouman

columnist van Het Financieele Dagblad en huiseconoom van Nieuwsuur

Dr. Mathijs Bouman is vaste columnist van Het Financieele Dagblad en huiseconoom van Nieuwsuur. Na zijn promotie in 1998 werkte Bouman als onderzoeker en docent aan de UvA, de VU en de Universiteit Leiden. Tussen 2003 en 2005 werkte Bouman bij de Nederlandsche Bank. Volgens de website PeerReach is hij, in de categorie ‘Finance’, de meest invloedrijke twitteraar van Nederland.

Policy-A1 Klimaat en Economie

Prof. dr. Herman Vollebergh

Prof. dr. Herman Vollebergh

hoogleraar Economie en Milieubeleid aan Tilburg University

Prof. dr. Herman Vollebergh is hoogleraar Economie en Milieubeleid aan Tilburg University en senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Zijn onderzoek richt zich op een breed palet aan milieu-economische en fiscaal-economische onderwerpen.

Prof. dr. Olaf van Vliet

Prof. dr. Olaf van Vliet

hoogleraar Sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid aan de Universiteit Leiden

Prof. dr. Olaf van Vliet is hoogleraar Sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid aan de Universiteit Leiden. Zijn leerstoel is verbonden aan de Afdeling Economie en aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek en onderwijs zijn gericht op veranderingen in socialezekerheids- en arbeidsmarktbeleid, inkomensongelijkheid, globalisering en Europese integratie.

Drs. Focco Vijselaar

Drs. Focco Vijselaar

directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Drs. Focco Vijselaar is per 18 november directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Sinds augustus 2016 is Vijselaar directeur Algemene Economische Politiek/Chief Economist bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor was hij directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij het ministerie van Financiën. Eerder vervulde hij bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de functie van plaatsvervangend directeur Markt en Consument.

Prof. dr. Detlef van Vuuren

Prof. dr. Detlef van Vuuren

hoogleraar Mondiale milieuproblemen aan de Universiteit Utrecht

Prof. dr. Detlef van Vuuren is hoogleraar Mondiale milieuproblemen aan de Universiteit Utrecht en senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij ontwikkelt modellen waarmee toekomstige klimaat- en milieuveranderingen kunnen worden verkend door middel van scenario’s. Zijn onderzoek is internationaal vooraanstaand en werd in 2018 beloond met de Huibregtsenprijs.

Prof. dr. Detlef van Vuuren

Prof. dr. Detlef van Vuuren

hoogleraar Mondiale milieuproblemen aan de Universiteit Utrecht

Prof. dr. Detlef van Vuuren is hoogleraar Mondiale milieuproblemen aan de Universiteit Utrecht en senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij ontwikkelt modellen waarmee toekomstige klimaat- en milieuveranderingen kunnen worden verkend door middel van scenario’s. Zijn onderzoek is internationaal vooraanstaand en werd in 2018 beloond met de Huibregtsenprijs.

Dr. Johannes Bollen

Dr. Johannes Bollen

wetenschappelijk medewerker bij de sector macro-analyse van het CPB

Dr. Johannes Bollen is wetenschappelijk medewerker bij de sector macro-analyse van het Centraal Planbureau. Voor zijn aanstelling bij het Centraal Planbureau heeft hij als econoom onder andere gewerkt bij het RIVM-MNP-PBL. Veel van zijn onderzoek richt zich op het klimaatbeleid.

Policy-A2 ESB-session: Women in economics

Prof. dr. Janneke Plantenga

Prof. dr. Janneke Plantenga

hoogleraar economie verbonden aan Utrecht Universiteit

Prof. dr. Janneke Plantenga is als hoogleraar economie verbonden aan Utrecht Universiteit School of Economics en decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Ze bezet de leerstoel Economie van de Welvaartstaat. In haar onderzoek richt ze zich met name op vraagstukken betreffende arbeidsmarkt en sociale zekerheid, verlofregelingen en kinderopvang.

Prof. dr. Harry van Dalen

Prof. dr. Harry van Dalen

hoogleraar aan Tilburg University

Prof. dr. Harry van Dalen is hoogleraar aan Tilburg University en verbonden aan het Nederland Interdisciplinair Demografisch Instituut. Hij doet onderzoek naar migratie, een ouder wordende beroepsbevolking, pensioenfinanciering, economie van de publieke sector, bevolkingsbeleid en de geschiedenis van het economisch denken.

Dr. Siv Gustafsson

Dr. Siv Gustafsson

eerste hoogleraar aan een Nederlandse Universiteit

Dr. Siv Gustafsson is de eerste hoogleraar aan een Nederlandse Universiteit. Ze werd geboren in Stockholm in 1943 en promoveerde aan de Stockholm School of Economics in 1976. Het meeste werk van Gustafsson is empirisch van aard en past micro-economische theorie toe op vrouwenemancipatie. In 1989 aanvaardde Gustafsson een positie als een hoogleraar Werkgelegenheidsvraagstukken in het emancipatiebeleid aan de Universiteit van Amsterdam.

Dr. Jasper Lukkezen

Dr. Jasper Lukkezen

hoofdredacteur van economenvakblad ESB/universitair docent aan de Universiteit Utrecht

Dr. Jasper Lukkezen is sinds 2016 hoofdredacteur van economenvakblad ESB en is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Ook schrijft hij wekelijkst een column voor het Financieel Dagblad.

Prof. dr. Henriëtte Prast

Prof. dr. Henriëtte Prast

hoogleraar Financiele planning aan Tilburg University

Prof. dr. Henriëtte Prast is hoogleraar Financiele planning aan Tilburg University en aangesloten bij Netspar. Haar expertise is gedragseconomie met een focus op persoonlijke financiën (met name pensioenen, vergrijzing en pensionering), gezondheidsgerelateerd gedrag en duurzaamheid. Henriette Prast behoort sinds 2008 tot de Volkskrant Top 200 van meest invloedrijke mensen in Nederland en is lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor D66.

Dr. Claartje Vinkenburg

Dr. Claartje Vinkenburg

zelfstandig organisatieadviseur

Dr. Claartje Vinkenburg werkt als zelfstandig organisatieadviseur en was tot voor kort universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij studeerde sociale psychologie in Groningen en promoveerde in 1997 in de bedrijfskunde aan de VU.
Op basis van haar onderzoek adviseert zij organisaties die meer diversiteit en inclusie wensen over wat bias is, waarom het tot suboptimale resultaten leidt en wat je kunt doen om de impact van bias op de besluitvorming rond selectie en promotie te beperken.

Sylvia Teunissen

Sylvia Teunissen

Plaatsvervangend hoofd collectieve sector bij het Ministerie van Financiën

Sylvia Teunissen is Plaatsvervangend hoofd collectieve sector bij het Ministerie van Financiën. Teunissen studeerde af aan Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze werkte onder andere bij De Nederlandsche Bank, en was tijdens de kredietcrisis betrokken bij de steun van het IMF voor Griekenland, Ierland en Portugal vanuit haar rol als beleidsadviseur bij het Ministerie van Financiën.

Policy-A3 Cryptovaluta: vloek of zegen voor centrale banken?

Dion Reijnders

Dion Reijnders

beleidsmedewerker de Nederlandsche Bank

Dion Reijnders is als beleidsmedewerker werkzaam bij de Nederlandsche Bank op de afdeling Monetaire Operaties. Daar wordt bijgedragen aan de vormgeving en uitvoering van het monetair beleid in het eurogebied. In die hoedanigheid voerde hij mede de pen bij het BIS-rapport “Central Bank Digital Currencies”. Dit voorjaar was hij gedetacheerd bij het ministerie van Financiën op de afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit, bijdragend aan de beleidsvorming rondom cryptovaluta.

Simon Lelieveldt

Simon Lelieveldt

zelfstandig adviseur banking en payments

Simon Lelieveldt (1965) sloot als bedrijfskundig ingenieur die zijn studie aan de TH Twente af met de publicatie: Electronisch Betalen Goed Geregeld. In 1995 begon hij bij De Nederlandsche Bank, waar hij zeer nauw betrokken was bij het toezicht op elektronisch geld (Chipper/Chipknip) en de ontwikkeling van regelgeving. Sinds 2011 is hij zelfstandig gevestigd als regelgevend adviseur voor onder toezicht staande instellingen en branche-organisaties. In 2012 lanceerde Lelieveldt het initiatief Financieel Erfgoed waarmee de financiële geschiedenis dichter bij het publiek wordt gebracht. Vanuit een historisch-bedrijfskundige benadering belicht hij de actuele vraagstukken in het bankwezen en laat hij zijn publiek zien wat de geschiedenis ons kan leren.

Teunis Brosens

Teunis Brosens

ING Economisch Bureau

Teunis Brosens werkt sinds 2010 bij het ING Economisch Bureau. Hij volgt o.a. de Amerikaanse economie en richt zich daarnaast op de rol van banken en krediet in de economie. Voordat hij naar ING kwam heeft Teunis bij de afdeling Strategie van de Autoriteit Financiële Markten gewerkt. Teunis is zijn carrière begonnen als economisch beleidsadviseur bij De Nederlandsche Bank. Hij is in 2001 afgestudeerd in zowel Economie als Filosofie bij de Universiteit van Tilburg.

Prof dr. Wilko Bolt

Prof dr. Wilko Bolt

professor of Payment Systems at the VU Amsterdam

Prof dr. Wilko Bolt is professor of Payment Systems at the VU Amsterdam and senior economist at the Economics and Research Division of De Nederlandsche Bank (DNB). He was also active as a researcher at the European Central Bank in Frankfurt (2006, 2008, 2012) and the Federal Reserve Bank in New York (2007). Wilko holds a PhD in mathematical economics from the VU. His main research areas are payment systems, banking, and industrial organization. He was awarded the Hennipman Prize by the Dutch Royal Economic Association in 2007 for his research

Policy-A4 Arbeidsmarkt: creëren bedrijven hun eigen krapte?

Sander Geenen

Sander Geenen

beleidseconoom bij De Nederlandsche Bank

Sander Geenen is beleidseconoom bij De Nederlandsche Bank en houdt zich bezig met arbeidsmarktvraagstukken en sociale zekerheid. Daarvoor was hij werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij zich bezighield met handelspolitiek. Sander studeerde beleidseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

John Dreessen

John Dreessen

Head of Global Recruitment bij ASML

John Dreessen is Head of Global Recruitment bij ASML, waar hij verantwoordelijk is voor het opzetten van het global HR Resource Center, talentwerving en mobiliteit. Daarvoor was John in diverse functies werkzaam bij Océ, DAF en Mercuri Urval.

Matthijs Willemse-Jacobson

Matthijs Willemse-Jacobson

beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Matthijs Willemse-Jacobson is sinds september 2016 werkzaam als beleidsmedewerker bij de Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bij SZW houdt hij zich bezig met arbeidsmarktbeleid, onder meer op het terrein van flexibilisering van de arbeidsmarkt en krapte op de arbeidsmarkt. Hij is als auteur betrokken bij de Kamerbrief ‘Aanpak krapte op de arbeidsmarkt’.

Willemse-Jacobson studeerde economie en rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2009-2015). Van 2014-2015 was hij als redacteur werkzaam bij het economisch vakblad ESB. Voorafgaand aan zijn functie als beleidsmedewerker bij het Ministerie van SZW heeft hij deelgenomen aan de postuniversitaire opleiding BoFEB (2015-2016), die jonge acedemici voorbereidt op economische beleidsfuncties.

Judith van Heeswijk

Judith van Heeswijk

programmamanager Ontwikkeling, Scholing en Arbeidsmarkt bij UNETO-VNI | Techniek Nederland

Judith van Heeswijk – programmamanager Ontwikkeling, Scholing en Arbeidsmarkt bij UNETO-VNI | Techniek Nederland. Zij is politicoloog en startte haar carrière als innovatieadviseur bij ATOS Origin. Zij was innovatieverkenner onderwijs – arbeidsmarkt voor een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven in de techniek. Tevens behoorde zij tot de eerste lichting van de postdoc leergang Transitiemanagement bij DRIFT.

Prof. dr. Bas ter Weel

Prof. dr. Bas ter Weel

algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek

Prof. dr. Bas ter Weel is sinds september 2016 algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Hij is vanaf dat moment tevens hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring als wetenschapper, beleidsonderzoeker, toezichthouder en adviseur. Zijn expertise bevindt zich op het terrein van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en het onderwijs, maar ook op het terrein van innovatie en technologie, internationale betrekkingen en financiële markten.

Ter Weel promoveerde aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift The computerization of the labour market. Vanaf eind 2007 heeft Bas bij het Centraal Planbureau (CPB) gewerkt als hoofd internationale economie (2007-2010), hoofd arbeid en onderwijs (2010-2013) en vanaf 2013 als onderdirecteur. In de periode vanaf 2007 tot zijn aanstelling bij SEO is hij parttime verbonden geweest aan de Universiteit Maastricht. Eerst als senior onderzoeker en vanaf 2011 als hoogleraar economie.

Policy-B1 De triomf van de Nederlandse stad

Paul Verstraten

Paul Verstraten

wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau

Paul Verstraten werkt als wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau. Paul heeft ervaring met thema’s omtrent stedelijke arbeidsmarkten, mobiliteit en maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Als PhD-student bij de VU Amsterdam werkt hij aan een proefschrift over de stedelijke economie in Nederland. In deze beleidssessie presenteert Paul de uitkomsten van zijn proefschrift en CPB-onderzoek naar verstedelijking en gaat hij in op de beleidsimplicaties.

Henri de Groot

Henri de Groot

hoogleraar regionale economische dynamiek Vrije Universiteit Amsterdam

Henri de Groot is hoogleraar regionale economische dynamiek bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij ook gelieerd aan Ecorys (Rotterdam). Sinds 2002 is hij fellow van het Tinbergen Instituut, hij is academische partner van het CPB, en sinds december 2015 is hij benoemd tot lid van de Sociaal Economische Raad (SER). Zijn huidige onderzoek gaat onder andere over de empirie van regionale economische groei en van agglomeratie en handel.

Otto Raspe

Otto Raspe

senior onderzoeker en programma manager bij het PBL

Otto Raspe studeerde economie aan de Universiteit van Tilburg (1992-1997). Na zijn afstuderen werkte hij als onderzoeker bij TNO, waar hij onderzoek deed naar, en adviseerde over, regionaal en ruimtelijke economische ontwikkelingen, de impact van ruimtelijke investeringen (impactanalyse, kosten-batenanalyse), sectorstudies en regionaal economische benchmarks. Sinds medio 2002 werkt hij als senior onderzoeker en programma manager bij het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in Den Haag. Hier ligt zijn focus op de geografie van de (kennis)economie, innovatie en ondernemerschap. Otto verdedigde met succes zijn proefschrift over De Regionale Kenniseconomie op 14 december 2009 (Universiteit Utrecht). Hij geeft vaak lezingen en publiceert (inter)nationaal over deze onderwerpen. Tevens is bij bestuurslid van de Nederlandse RSA (Regional Science Association).

Policy-B2 Oververhitting?

Barbara Baarsma

Barbara Baarsma

hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam

Barbara Baarsma is hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam en Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER). Daarnaast is zij directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank en eindverantwoordelijk voor RaboResearch.

Bas Jacobs

Bas Jacobs

professor of Public Economics at the Erasmus School of Economics

Bas Jacobs is Sijbren Cnossen’s professor of Public Economics at the Erasmus School of Economics, research fellow of the Tinbergen Institute and CESifo. Currently he is also Wim Duisenberg Fellow of the Netherlands Institute for Advanced Studies.

 

Roel Beetsma

Roel Beetsma

Professor of Pension Economics at the University of Amsterdam

Roel Beetsma is MN Professor of Pension Economics at the University of Amsterdam. He is also Vice-Dean of the Faculty of Economics and Business and Chairman of the Department of Economics and Econometrics. Beetsma is a Member of the European Fiscal Board and a research fellow of CEPR, CESifo and Tinbergen Institute. He is also an International Research Fellow of the Kiel Institute of World Economics.

Michiel Bijlsma

Michiel Bijlsma

hoofd van de sector marktordening bij het CPB

Michiel Bijlsma is hoofd van de sector marktordening bij het CPB, die bestaat uit de onderzoeksprogramma’s zorg, financiële markten en ICT innovatie. Daarnaast is hij non-residential fellow bij de Brusselse denktank Bruegel en Senior Fellow bij de Tilburg Law and Economics Center (TILEC) universiteit van Tilburg.

Policy-B3 Economische integratie van vluchtelingen

Martine de Mooij-Schep

Martine de Mooij-Schep

senior statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek

Martine de Mooij-Schep is senior statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij is bij het CBS betrokken bij meerdere onderzoeken op het gebied van migratie en integratie. Een daarvan was de cohortstudie ‘Uit de startblokken’ over de integratie van de groep vluchtelingen die vanaf 2014 Nederland binnenkwamen.

Iris Berkhout

Iris Berkhout

ministerie van SZW

Iris Berkhout houd zich sinds eind 2015 bij het ministerie van SZW bezig met de integratie en arbeidsmarkttoeleiding van statushouders. Daarbij werken ze intensief samen met werkgevers, gemeenten, COA en vele andere partners op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Wat mij opvalt is dat we veel weten over de achterstand op de arbeidsmarkt en de uitdagingen die met toeleiding naar de arbeidsmarkt te maken hebben. We weten eigenlijk heel weinig over bewezen effectieve interventies. Daar richt ik me met het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt dan ook op.

Wouter Vermeulen

Wouter Vermeulen

programmaleider Decentrale overheden bij het Centraal Planbureau

Wouter Vermeulen is programmaleider Decentrale overheden bij het Centraal Planbureau en hij is geaffilieerd met het Spatial Economic Research Centre van de London School of Economics. Zijn onderzoek gaat over stedelijke economie, ruimtelijke ordening en lokale overheidsfinanciën.

Prof dr. Robert Dur

Prof dr. Robert Dur

hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof dr. Robert Dur is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is academic partner van het CPB en IZA research fellow. Zijn wetenschappelijke belangstelling gaat onder andere uit naar veld experimenten en politieke economie.

Tinbergenlezing

Edward Glaeser

Edward Glaeser

Professor of Economics in the Faculty of Arts and Sciences at Harvard University

Edward Glaeser is the Fred and Eleanor Glimp Professor of Economics in the Faculty of Arts and Sciences at Harvard University, where he has taught since 1992. He regularly teaches microeconomics theory, and occasionally urban and public economics. He has served as Director of the Taubman Center for State and Local Government, and Director of the Rappaport Institute for Greater Boston. He has published dozens of papers on cities economic growth, law, and economics. In particular, his work has focused on the determinants of city growth and the role of cities as centers of idea transmission. He received his PhD from the University of Chicago in 1992.

Lees hier het interview met Edward Glaeser in ESB:

Laatste Tweets

Enquete